Welkom, beste bezoeker! Fijn dat u de website van de Christelijke Gereformeerde kerk Putten bezoekt.

U kunt het kerk gebouw vinden aan de Hoflaan 3, deze ligt parallel aan de provinciale weg N798 van Putten naar Nijkerk. Route google maps. Ons kerkgebouw, dat naast de nieuwe begraafplaats van Putten ligt, wordt tevens ook als aula gebruikt.


Op deze website vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde kerken.

We willen u/ jou graag bekend maken met Gods Woord. God wil ons bekend maken met het evangelie van redding en verlossing door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  

Elke zondag en op feestdagen worden er diensten gehouden waarin Gods Woord wordt uitgelegd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd deze bij te wonen. Wilt u weten hoe de diensten bij ons worden gehouden, dan kunt u bijgaande link downloaden met daarin uitleg. 

INLOGGEN LEDEN    


U bent van harte uitgenodigd om onze diensten bij te wonen die in principe elke zondag gehouden worden om 9.30 en 16.30 uur.

Tijdens beide diensten is er kinderoppas. Om de week is er 's middags bijbelklas (zie agenda).

Tevens kunt u de diensten thuis beluisteren via Kerktelefoon of Internet via deze LINK!! 

Ook zijn de diensten te volgen via de LIVE-VIDEO verbinding. 

De liturgie voor de diensten op D.V. zondag 16 juni a.s. vindt u HIER. 

Voor het geven van een digitale collecte gift en informatie klikt u HIER.