De Christelijke Gereformeerde Kerk Putten bestaat al meer dan 50 jaar. Op woensdag 22 oktober 1958 werd de eerste dienst gehouden, waarin dominee J. Keuning uit Barendrecht voorging.

De bijeenkomsten vonden plaats in pension ‘De Vijfsprong’ aan de Achter straat, ook wel ‘De Pol’ genoemd. Toen dominee C. van der Weele in 1960 naar Ermelo kwam, stelde hij voor dat Putten een zelfstandige Christelijke Gereformeerde Kerk zou worden. Tijdens een vergadering van de leden uit Putten en omgeving, op 16 november 1961, besloten de aanwezigen dit advies op te volgen.

Tijdens een dienst onder leiding van consulent dominee R. Slofstra, met een preek van dominee Van der Weele over Handelingen 20 vers 28, werd Putten een zelfstandige gemeente. Dominee Van der Weele was voorzitter van de kerkenraad. Als ouderlingen werden de broeders C. van den Bor en J.W. Snijder gekozen en als diakenen de broeders Chr. van Iersel en J. Tromp.  

Het afscheid van dominee Van der Weele nadat hij een beroep naar Huizen aan nam, betekende tegelijk het einde van de Acte van Combinatie. Op  8 juli 1965 werd een eigen kerkgebouw aan de Molenstraat in gebruik genomen. De kansel Bijbel die toen in gebruik genomen werd en een geschenk van de familie Tromp is, wordt nog steeds als kanselbijbel gebruikt.

De gemeente groeide gestaag, zodat uiteindelijk op 7 september 1978 een predikant beroepen kon worden. Ds. Bijkerk mocht het beroep aanvaarden  en deed zijn intrede.   In 1980 werd er een pastorie gebouwd met voldoende ruimte voor het gezin van Ds.  Bijkerk aan de Roosendaalseweg.

Ondertussen begon het kerkgebouw aan de Molenstraat gebreken te ver tonen. Het dak gaf de grootste problemen, omdat het steeds meer lekkage plekken vertoonde. In overleg met de plaatselijk gemeente werd besloten een aula bij de nieuwe begraafplaats aan de Schootmanshof te bouwen waarbij het gebouw aan de Molenstraat aan de Gemeente werd verkocht.

De officiële opening van het nieuwe kerkgebouw aan de Hoflaan, bij de begraafplaats ‘Schootmanshof’, werd gehouden op 31 januari 1986, waarbij onze toen oud-predikant dominee Bijkerk voorging (Hij had inmiddels een beroep aangenomen naar Delft).

Op 5 november 1986 vond een nieuwe stemming plaats onder leiding van dominee H.W. Eerland. Waarbij kandidaat J.W. van Pelt werd beroepen. Dominee Van Pelt mocht het beroep aanvaarden en deed op 20 februari 1987 intrede met als bevestigingstekst Joh. 1:43a ‘En hij leidde hem tot Jezus’.

In 1993 moest de gemeente afscheid nemen van dominee Van Pelt, die een beroep aanvaardde naar Almelo.   Het beroepingswerk ging door in 1994, waarbij uiteindelijk een beroep werd uitgebracht op kandidaat H.K. Sok.  Kandidaat Sok deed zijn intrede op donderdag 6 oktober 1994 en bleef tot 27 juni 2004 aan de gemeente verbonden en vertrok naar de gemeente van Droge Ham.

Opnieuw werd het beroepingswerk ter hand genomen en werd Dominee Van Roekel beroepen, die het beroep mocht aannemen. De bevestiging vond plaats op vrijdag 29 april 2005. Zijn bevestigingspreek had als thema ‘Christus’ zending wordt vervolgd’. Boven de intrede- preek van dominee Van Roekel stond het thema ‘Jezus, de Opstanding en het Leven’.   In 2011 nam Ds. Van Roekel een beroep naar Bennekom aan.  Sinds 3 oktober 2014 is Drs T. Wijnsma onze nieuwe predikant.  Lees meer over de geschiedenis van onze gemeente in het boekje dat is verschenen naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan in 2011.  Dit kunt u vinden onder het kopje media, nadat u bent ingelogd.

 

 

Ds. Van Roekel, Ds. Bijkerk (†), Ds. Sok, Ds. Van Pelt.